Найдено 50+ «W»

WERNICKESCHE KRANKHEIT

Немецко-русский медицинский словарь

алкого́льная энцефалопати́я fGerman-russian medical dictionary.2013.

WERTBESTIMMUNG

Немецко-русский медицинский словарь

f1) определе́ние n величины́2) оце́нка fGerman-russian medical dictionary.2013.

WERTIGKEIT

Немецко-русский медицинский словарь

f1) вале́нтность f2) це́нность f•- biologische Wertigkeit- biologische Wertigkeit des EiweißesGerman-russian medical dictionary.2013.

WEST NILE DISEASE

Немецко-русский медицинский словарь

engl.лихора́дка f За́падного Ни́ла, энцефали́т m За́падного Ни́лаGerman-russian medical dictionary.2013.

WETTER

Немецко-русский медицинский словарь

nпого́да fGerman-russian medical dictionary.2013.

WETTERANFÄLLIGKEIT

Немецко-русский медицинский словарь

f; = WetterabhängigkeitGerman-russian medical dictionary.2013.

WETTERSCHMERZ

Немецко-русский медицинский словарь

mболь f, свя́занная с пого́дойGerman-russian medical dictionary.2013.

WETTERVORFÜHLEN

Немецко-русский медицинский словарь

nпредчу́вствие n измене́ния пого́дыGerman-russian medical dictionary.2013.

WETTERVORHERSAGE

Немецко-русский медицинский словарь

fметеорологи́ческий прогно́з mGerman-russian medical dictionary.2013.

WHIPLASHTRAUMA

Немецко-русский медицинский словарь

nхлыстова́я тра́вма f (шеи)German-russian medical dictionary.2013.

WICKEL

Немецко-русский медицинский словарь

ms. WickelungGerman-russian medical dictionary.2013.

WICKELKIND

Немецко-русский медицинский словарь

nгрудно́й ребёнок mGerman-russian medical dictionary.2013.

WICKELUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fобёртывание n, компре́сс mGerman-russian medical dictionary.2013.

WICKHAMSCHE STREIFEN M, PL

Немецко-русский медицинский словарь

поло́ски f, pl Уи́кхема (при красном плоском лишае)German-russian medical dictionary.2013.

WIDDERHORN

Немецко-русский медицинский словарь

nаммо́нов рог mGerman-russian medical dictionary.2013.

WIDERSPIEGELUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fотраже́ние nGerman-russian medical dictionary.2013.

WIDERSPIEGELUNGSFUNKTION

Немецко-русский медицинский словарь

fфу́нкция f отраже́нияGerman-russian medical dictionary.2013.

WIDERSTAND

Немецко-русский медицинский словарь

mсопротивле́ние n- elastischer Widerstand- peripherer WiderstandGerman-russian medical dictionary.2013.Synonyme: Resistor / Untergrundkampf, Freiheitskampf, Part

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Немецко-русский медицинский словарь

fсопротивля́емость fGerman-russian medical dictionary.2013.

WIDERSTANDSSENKUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fпониже́ние n сопротивле́нияGerman-russian medical dictionary.2013.

WIDERSTANDSSTEIGERUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fповыше́ние n сопротивле́нияGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERANPASSUNG F AN DAS BERUFSLEBEN

Немецко-русский медицинский словарь

профессиона́льная реадапта́ция fGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERBEATMUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fвосстановле́ние n дыха́нияGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE

Немецко-русский медицинский словарь

fвосстанови́тельная хирурги́я fGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERHOLER

Немецко-русский медицинский словарь

mполуча́ющий m повто́рный курс лече́нияGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERHOLUNGSDOSIS

Немецко-русский медицинский словарь

fповто́рная до́за fGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERIMPFSCHEIN

Немецко-русский медицинский словарь

mсвиде́тельство n о ревакцина́ции, спра́вка f о ревакцина́цииGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERIMPFUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fревакцина́ция fGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERINFEKTION

Немецко-русский медицинский словарь

fреинфе́кция f, повто́рная инфе́кция fGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERKAUEN

Немецко-русский медицинский словарь

nпережёвывание nGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERVERRENKUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fповто́рный вы́вих mGerman-russian medical dictionary.2013.

WIEDERVERWACHSEN

Немецко-русский медицинский словарь

nповто́рное сраще́ние n, повто́рная атрези́я fGerman-russian medical dictionary.2013.

WILDBÄDER

Немецко-русский медицинский словарь

n, plакратоте́рмы plGerman-russian medical dictionary.2013.

WILLKÜRBEWEGUNG

Немецко-русский медицинский словарь

fпроизво́льное движе́ние nGerman-russian medical dictionary.2013.

WINDELEKZEM

Немецко-русский медицинский словарь

n"пелёночная" экзе́ма f, интертригино́зный дермати́т mGerman-russian medical dictionary.2013.

WINKELBESCHLEUNIGUNGSREAKTION

Немецко-русский медицинский словарь

fреа́кция f на углово́е ускоре́ниеGerman-russian medical dictionary.2013.

WINTERHEIM

Немецко-русский медицинский словарь

nзи́мний дом m о́тдыхаGerman-russian medical dictionary.2013.

ABSCHIRMUNG DURCH WASSERBERIESELUNG

Немецко-русский медицинский словарь

водяна́я заве́са fGerman-russian medical dictionary.2013.

BEWEGUNG GEGEN WIDERSTAND

Немецко-русский медицинский словарь

упражне́ние n на сопротивле́ниеGerman-russian medical dictionary.2013.

BRUCH DER WEIßEN LINIE

Немецко-русский медицинский словарь

гры́жа f бе́лой ли́нииGerman-russian medical dictionary.2013.

CHLORBEHANDLUNG F DES WASSERS

Немецко-русский медицинский словарь

хлори́рование n воды́German-russian medical dictionary.2013.

DEFLUORIERUNG F DES WASSERS

Немецко-русский медицинский словарь

дефтори́рование n воды́German-russian medical dictionary.2013.

DESAKTUALISIERUNG F DES WAHNS

Немецко-русский медицинский словарь

дезактуализа́ция f бре́даGerman-russian medical dictionary.2013.

ENTFREMDUNG DER WAHRNEHMUNGSWELT

Немецко-русский медицинский словарь

дереализа́ция fGerman-russian medical dictionary.2013.

FARBGRAD M DES WASSERS

Немецко-русский медицинский словарь

цве́тность f воды́German-russian medical dictionary.2013.

GÜTEKLASSEN F, PL DES WASSERS

Немецко-русский медицинский словарь

катего́рии f, pl ка́чества воды́German-russian medical dictionary.2013.

HAARAUSFALL DER WIMPERN

Немецко-русский медицинский словарь

выпаде́ние n ресни́цGerman-russian medical dictionary.2013.

SCHLAF UND WACHZENTRUM

Немецко-русский медицинский словарь

nцентр m сна и бо́дрствованияGerman-russian medical dictionary.2013.

SICHTVERHÄLTNISSE N, PL ZUR WANDTAFEL

Немецко-русский медицинский словарь

усло́вия n, pl ви́димости напи́санного на доске́German-russian medical dictionary.2013.

TRÜBUNG DES WASSERS

Немецко-русский медицинский словарь

му́тность f воды́German-russian medical dictionary.2013.

WAKAT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m вакансія, вільне посадове місце (в установі)

WDAWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-aję się, -ajesz się вдаватися; встрявати ---- dok. wdać się -am się, -asz się вдатися; встряти

WDRAPYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-puję się, -pujesz się видиратися ---- dok. wdrapać się -pic się, -piesz się видертися

Время запроса ( 0.984018425 сек)
T: 0.988524828 M: 1 D: 0